Novinky / zajímavosti / rady

Centrální řízení vlhkosti Brune bez vlhkostních výkyvů

Vhodné pro soukromé účely, firmy a instituce

SOUČINNOST TEPLOTY A VLHKOSTI

Zvlhčovače skvěle pomáhají všude tam, kde je potřeba zvýšit vlhkost prostředí a potažmo i materiálů. Nejčastěji je to v zimním období, kdy vlivem běžného vytápění dochází v interiéru nejen ke zvýšení teploty a dík tomu také k výraznému snížení vlhkosti. Během letního období zas prostředí ztrácí svou vlhkost dík přirozeně vzrůstajícím teplotám náležejícím tomuto ročnímu období. Nemluvě o celkové změně klimatických podmínek tohoto klimatického pásma.

Na druhé straně, právě míchající se rozdílné teploty interiéru a exteriéru, zejména ve starších či suterénních budovách může vést k rosení a nechtěnému zvýšení vlhkosti. V tento okamžik je potřeba prostor naopak odvlhčovat.

REFLEKTOVÁNÍ RŮZNORODOSTI POTŘEB

Připomeňme si, že optimální pocitová relativní vlhkost prostředí je někde mezi 50 – 60%RH. Dále je potřeba reflektovat vlhkostní a teplotní potřeby konkrétního prostoru a jeho vybavení.

Příkladem: dřevěný nábytek, hudební nástroje, knihy, apod. (Více o optimální vlhkosti pro jednotlivé materiály v článku „Optimální vlhkost“)

Zvláště v prostorách galerií, muzeí či archivů je potřeba sladit požadavky jednotlivých exponátů, které vycházejí zejména z různorodosti jednotlivých materiálů. Navíc, často ani není možné rozdělení do jednotlivých prostor podle materiálů. Důvodem může být nedostatek prostoru, požadavek na tematičnost sbírky, nebo jednoduše proto, že jsou různé materiály s různými požadavky na ideální prostředí přítomny v jednom předmětu.

Je potřeba ochránit cenné položky před poškozením nebo zbytečným urychleným stárnutím vlivem nevhodného klimatu či přílišných výkyvů v teplotě i vlhkosti. A to je splnitelné.

BRUNE SPOLUPRACUJÍCÍ PŘÍSTROJE

Ano, je to možné. Právě pro případ ochrany před nežádoucím kolísáním vlhkosti vyvinul Brune skvělý systém vzdálené správy více zařízení, zajišťující zvlhčování a odvlhčování…

Jedná-li se o prostor s extrémními změnami klimatu ve smyslu vlhkosti a teploty je vyžadovaná součinnost systému odvlhčování a zvlhčování dle aktuální potřeby. Také pro položky citlivé na výraznější změny vlhkosti je důležité udržovat konstantní %RH.

Přesná regulace vlhkosti je možná: kombinací odvlhčovače HP50 a zvlhčovače B500 řízenými ethernetovým modulem.

Odvlhčovač Dehumid HP50 disponuje velkou kapacitou, a je vybaven elektronickým ovladačem spolu se systémem odmrazování. Tím je zabráněno vypínání, v důsledku zamrznutí přístroje v kondenzační sekci. Odvlhčovač Dehumid HP50 s odvlhčovací kapacitou až 50 l denně je ideálním řešením pro ochranu před škodami z vlhkosti. V kombinaci se zvlhčovačem B500 a ethernetovým modulem je možné vytvořit centrální řídící systém s přesným nastavením a udržováním konstantní úrovně vlhkosti – a předejít tak poškození materiálů či zajistit ochranu výrobních procesů citlivých na kolísání vlhkosti.

Zvlhčovače a odvlhčovače Brune s párovacím systémem dokážou zajistit velmi jednoduše a současně účinně optimální klimatické podmínky pro pohodu osob, stavební konstrukce i cenné předměty v každém ročním období.

Zajímá vás systém přesného centrálního řízení relativní vlhkosti prostředí bez výkyvů? Obraťte se na nás pro návrh řešení vám na míru.