Novinky / zajímavosti / rady

IP krytí

Česká technická norma ČSN EN 60529 definuje stupeň ochrany elektrického zařízení krytem a používá k tomu označení IP a dvě číslice (x), tj. IPxx. První číslice označuje stupeň ochrany proti vniknutí cizího tělesa a proti nebezpečnému dotyku. Druhá číslice označuje stupeň ochrany proti vniknutí kapaliny, resp. vody.

 

JAKÉ KRYTÍ MÁ MŮJ ODVLHČOVAČ NEBO ZVLHČOVAČ

U námi distribuovaných zařízení se setkáte nejčastěji s druhou číslicí, která označuje stupeň ochrany zařízení krytem proti vniknutí kapaliny. Jednotlivé řady odvlhčovacích jednotek jsou vedle označení řady, pro lepší orientaci, také doporučeny k určitému způsobu užití. Dále je potřeba u konkrétního zařízení si všímat hodnoty IPx , zvláště, máte-li v úmyslu instalovat zařízení v prostorách se stříkající vodou nebo vodní hladinou.

Do prostor bazénu, plovárny, vířivky či lázně vybírejte odvlhčovač s IP krytím od IPx4. Důvodem je nedaleký výskyt vodní plochy, a tedy i vyšší riziko přímého kontaktu s vodou. V prostorách, kde řešíte “pouze” vlhkost vzduchu, materiálů či zdí je postačující pro odvlhčovač elektrické krytí IPx2. Při instalaci zařízení je důležité také dbát pokynů výrobce.

Nevíte-li si rady s výběrem toho správného odvlhčovače nebo zvlhčovače, neváhejte nás kontaktovat pomocí dotazníku, info@perfektum.cz nebo +420 286884022. Rádi se Vám budeme věnovat.

 

ROZDĚLENÍ NOREM OCHRANY ČI KRYTÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Takto zjednodušeně vypadá rozdělení norem ochrany elektrického zařízení:

Proti vniknutí cizího tělesa a nebezpečnému dotyku je definováno 7 stupňů ochrany:

IP0x – bez ochrany před dotykem či vniknutím cizího tělesa
IP1x – ochrana proti dotyku dlaní a velkému tělesu
IP2x – ochrana proti dotyku prstem a malým tělesům
IP3x – ochrana proti nástroji >2,5mm a drobným tělesům
IP4x – ochrana proti nástroji >1mm a velmi drobným tělesům
IP5x – ochrana proti jakékoli pomůcce a částečně prachu
IP6x – ochrana proti jakékoli pomůcce a zcela i prachu

Proti vniknutí kapaliny definuje norma 10 stupňů ochrany:

IPx0 – bez ochrany
IPx1 – ochrana proti kapající vodě 1+0,5mm/min, 10min
IPx2 – ochrana proti kapající vodě 3+0,5mm/min, 2,5min
IPx3 – ochrana proti vodní tříšti, tj. voda stříká na zařízení v úhlu 60° vertikálně, 10 l/min, 80-100kN/m2, 5min
IPx4 – ochrana proti stříkající vodě, tj. voda stříká na zařízení ve všech úhlech, 10 l/min, 80-100kN/m2, 5min
IPx5 – ochrana proti tryskající vodě, tj. voda míří 6,3mm tryskou ve všech úhlech 12,5 l/min, 30kN/m2, 3min, z 3m
IPx6 – ochrana proti vlnobití, tj. voda míří 12,5mm tryskou ve všech úhlech při 100 l/min
IPx7 – ochrana proti ponoření do vody, tj. ponoření na 30min do 1m hloubky
IPx8 – ochrana proti potopení do vody, tj. nepřetržité potopení za výrobcem určených podmínek
IPx9 – ochrana proti tlakové vodě, tj. proti wapu

 

Úplné a přesné znění poskytuje norma ČSN EN 60529. Možnost tiskové chyby vyhrazena.