Novinky / zajímavosti / rady

Jak ukládat knihy: Jak to dělají profesionálové

Jaké jsou správné podmínky pro uložení knih? Jak se ukládají knihy v soukromých sbírkách a jak do dělají velké knihovny. Proč je důležitý způsob a podmínky uložení knihy.

Kniha je hodnota, která si zaslouží patřičné zacházení. Knihy byly zvláště v minulosti jediným nejspolehlivějším způsobem přesného uchování a přenosu myšlenek, informací, historie, příběhů. Byla považována dokonce za takovou hodnotu, aby byla ručně přepisována do dalších svazků. U obzvláště velkých knih to mohlo trvat i roky. V současnosti jde o cenný odkaz i zdroj informací. Je tu stále i přes vznik digitálních technologií. Některé kousky si zaslouží opravdovou péči.

Kniha je svazek listů, zpravidla uložený ve vazbě. Jenže, součástí knihovny může být i sbírka fotografií, časopisů a jiných tiskovin. Skladuje-li se toto vše na jednom místě, bývá pak oříškem vybalancovat optimální podmínky pro všechny položky zároveň. Požadavky na odbornou péči, zacházení a podmínky uložení pro jednotlivé položky knihovny se zabývá Národní knihovna ČR. Chcete vědět, jak se o knihy starají profesionálové?

MANIPULACE

Manipulace s knihovními položkami by měla být opatrná. Chceme-li položku uchovat, rozhodně nepřekládáme, neohýbáme, netlačíme. To, že bychom knihu a další knihovní položky měli brát jen do čistých rukou je samozřejmostí. Při cenných položkách se používají navíc čisté přízové rukavice. Při převozu se zajišťuje dostatečná ochrana proti mechanickému poškození. Ukládání do regálu by mělo probíhat také s citem. Netlačíme, nevmačkáváme knihu mezi ostatní, když je volné místo pro ni zjevně nedostatečné. Velkoformátové knihy a časopisy se ukládají naležato, aby nedošlo ke zlomení či natržení. Knihy se nikdy nestaví hřbetem vzhůru. Vazba by se z desek mohla vytrhnout.

ULOŽENÍ

Můžeme říci, že společnými požadavky pro uložení položek knihovny je určitě čistota prostředí. Ať už jde o nečistoty, „pouhý“ prach či popílek, to vše může být důvodem rychlejší zkázy či poškození uložené položky. Vždyť i samotný prach může obsahovat mikroskopické částice z předmětů okolí, mastnoty či aut. Prostředí by také nemělo vykazovat agresivní látky v ovzduší, resp. plynné zplodiny, které by mohly zpustit nežádoucí agresivní chemickou reakci. Za původce nežádoucí chemické reakce se pokládají NOx, SO2, CO2 a O3. Ani regály, v kterých jsou knihy a další položky uloženy by neměly uvolňovat nežádoucí látky podporující degradaci materiálu. Nežádoucí je rovněž příliš velké osvětlení či silné UV záření. To způsobuje urychlení chemické degradace a nežádoucí barevné změny položky. Doporučeno je umístění nejnižšího regálu pro uložení knih ve výšce alespoň 25cm nad zemí. Důvod je prostý. Snížíme tak riziko poškození vlhkostí či případnou unikající vodou např. z vodovodní havárie, přívalových dešťů apod. Samozřejmě v případě povodně je tato výška nedostatečná. Přesto umožňuje získat čas pro potřebné zabezpečení knih.

MIKROKLIMA KNIHOVNY

Kvalita a vlastnost mikroklima je jedním z klíčových faktorů při snaze dlouhodobě uchovat položky knihovny. Proudění vzduchu by v ideálním případě nemělo překročit 0,5m/s. Rozhodně není vhodné příliš časté větrání. Tím totiž současně dochází k rychlé a časté změně v mikroklima skladovacího prostoru. Jakoukoli rychlou změnou v klima (ať už výměny vzduchu, rychlou změnou vlhkosti či teploty) škodíme skladovaným knihovním položkám. Tj. snižujeme odolnost materiálu a přispíváme k urychlení degradace a deformace. Zároveň pří příliš nízké výměně vzduchu dochází k podporování mikrobiální činnosti, urychlení chemické degradace a zvyšování vlhkosti daného místa.

Jako ideální prostředí pro knihy je označována teplota 18°C, maximálně do 25°C, s kolísáním dané teploty do 2°C/den. Vlhkost by měla být 50%RH, maximálně 40-60%RH s kolísáním do 5%RH/den. U ostatních položek, jako jsou fotky, filmové pásky apod. se požadavky na uložení mírně liší. Velmi obecně lze pokládat za přijatelné podmínky pro různé knihovní položky: teplotu 18-21°C a vlhkost 40-50%RH.

Naplnit všechny tyto přísně stanovené požadavky není mnohdy vůbec jednoduché. Zvláště z klimatického hlediska může být problém zajistit optimální podmínky. V tomto ohledu je pak účinným řešením využití profesionálního zařízení pro úpravu vlhkosti, jakým je zvlhčovač nebo odvlhčovač.

Pro soukromé knihovny je dostačujícím zvlhčovač Brune B125. Ten pohodlně zvládne zajistit optimální vlhkost místnosti o objemu až 140m3. Při běžné výšce stropu 2,5m je to 56m2. Ve veřejných knihovnách s prostory o velkém objemu se standardně uplatňuje zvlhčovač B500 Professional, který pohodlně obsáhne prostor 900 až 1000m3. Zařízení nabízí automatický režim. Po nastavení požadované vlhkosti se pak zařízení spíná a vypíná podle potřeby zvlhčování prostoru tak, aby byla konstantně zajištěna nastavená hodnota relativní vlhkosti. Zařízení nabízí také automatické doplňování vody s kontrolou a ochranou proti přetečení. Zvlhčovač B500 může být vybaven i UV dezinfekcí upravovaného vzduchu vnitřního prostředí proti nežádoucím mikroorganismům. Zařízení lze vybavit i dalšími doplňky pro zdravé neagresivní zvlhčování přátelské pro uložené položky i lidi.

Při nadměrné vlhkosti prostředí, je potřeba zajistit řádné soustavné odvlhčování. Pro potřebu odvlhčování nebo souběžné spolupráce a propojení odvlhčovače se zvlhčovačem B500 Professional je ideální volbou odvlhčovač HP 50 Funk. Tento odvlhčovač je schopen zajistit odvlhčení prostoru až 600m3. Pohodlně tak zvládne odvlhčování i velkých prostor veřejných knihoven.  Při radiovém propojení dochází k vzájemné spolupráci zvlhčovače a odvlhčovače. Při nadměrné vlhkosti se spíná odvlhčování. Naopak při tendenci prostředí k přílišné suchosti vzduchu – příliš nízké vlhkost se sepne zvlhčování. Vždy je přitom zajištěna konstantní hladina nastavené vlhkosti vzduchu. Při odvlhčování například soukromých knihoven do 200 m3 je vhodnou volbou odvlhčovač  Dehumid 9, který ve variantě H nabízí i přitápění vzduchu. Při specifických požadavcích na řešení vlhkosti prostor a způsobu kombinace zvlhčování a odvlhčování nás v Perfektum Group kontaktujte pro bližší informace.

Díky použití odvlhčovače nebo zvlhčovače, je tak zajištění optimální vlhkosti pro knihy a knihovní položky, jako fotografické materiály, filmy a podobně, mnohem jednodušší. Zároveň máte jistotu, že i za vaší nepřítomnosti je o knihy dobře postaráno.