Kontakt

seat

Marker

PERFEKTUM Group, s.r.o.
Se sídlem: CZ18200, Praha 8, Na Slovance 11
Kontaktní místo: CZ25065, Líbeznice, (schůzku je třeba předem objednat)

 

Phone

Telefon: +420 286 88 40 22

 

Message

E-mail: info@perfektum.cz

 

Watch

Provozní doba: v pracovní dny od 9 do 17 hodin

 

Museum-100

IČ: 26160668
DIČ: CZ26160668
Registrace: MOS Praha, C.75672

 

Enter-100

Vstup na EXTRANET