Novinky / zajímavosti / rady

Optimální vlhkost

Jaká je optimální vlhkost vzduchu v bytě, v prostorách bazénu, v koupelně a jaká je optimální vlhkost právě pro můj prostor nebo materiály. To jsou nejčastější otázky týkající se optimální vlhkosti.

Voda a vzduch patří k sobě. To potvrzuje také fakt, že vlhkost je jednou ze základních vlastností vzduchu. Správná vlhkost vzduchu je důležitá pro dobré dýchání, pro rostliny, pro konstrukci budov, zdi, specifické výrobní a chemické procesy, skladování.

 

JAK SLEDUJEME VLHKOST

Vlhkost vzduchu můžeme sledovat v absolutních číslech. V tom případě se jedná o hmotnost vodních par v objemové jednotce vzduchu.

Nejčastěji sledujeme relativní vlhkost. Ta představuje poměr hmotnosti vodní páry obsažené ve vzduchu při určité teplotě k hmotnosti vodní páry při nasycení vzduchu vodou (tedy maximální množství vody ve vzduchu v plynném skupenství při stejném tlaku a teplotě). Relativní vlhkost vzduchu se může pohybovat od 0 do 100%. Ovšem při 100% vlhkosti dochází v případě současného ochlazení ke kondenzaci. Také 0% vlhkost se v reálu normálně nevyskytuje. Lze jí však dosáhnout řízeným odvlhčením.

Souhrnem: Množství vody, které vzduch pojme je závislé na teplotě. Při vyšších teplotách pojme vzduch větší množství vody, než dojde k jeho nasycení (100% vlhkosti). Naopak při nízké teplotě dochází k nasycení poměrně rychle. Při poklesu teploty se tak přebytek vody ze vzduchu vyloučí formou zkapalněné vodní páry (kondenzace).

 

JAK STANOVUJEME OPTIMÁLNÍ VLHKOST

A zde jsme u optimální vlhkosti. Velmi obecně lze říci, že optimální vlhkost nastane tehdy, kdy se nám dobře dýchá, případné květiny či domácí mazlíčci prospívají a zároveň nedochází ke škodám či znehodnocením konstrukce budovy či tvorbě plísní, vlhkých fleků, rosení oken a podobně.

Jak je patrné, jedna univerzální hodnota neexistuje. Zejména v případě obytných prostor, případně bazénů se většinou stanovuje optimální vlhkostní rozmezí, v kterém se mohou výkyvy pohybovat a stále můžeme hovořit o optimální vlhkosti. Naopak v případě archivů či chemických nebo výrobních procesů je často pro dodržení technologického postupu potřeba udržovat přesnou konstantní hodnotu vlhkosti.

Ke stanovení hodnoty nebo rozmezí optimální vlhkosti se bere v úvahu několik kritérií. Nejdůležitějším je účel využití daného prostoru, resp. činnost či probíhající výrobní procesy. Bereme však v úvahu také vybavení – zařízení a z toho vycházející požadavky na vlhkost jednotlivých materiálů.

 

NEJBĚŽNĚJŠÍ PROSTORY A OPTIMÁLNÍ VLHKOST (RH)

byt okolo 55% RH
koupelna do 60% RH
bazén okolo 60% RH

Přesné stanovení vlhkosti se odvíjí od výše udržované teploty prostředí a také vody (v případě bazénu).

 

IDEÁLNÍ VLHKOSTNÍ SKLADOVACÍ PODMÍNKY

při teplotě 14-22°C

textil 55-60%
cukr max 70%
sůl max 75%
jídlo 50-60%
kožené zboží 50-65%
nástroje 50-55%
kožešiny 50-60%
galerie / muzea 45-55%
papíry 50-60%
knihy 40-50%
nábytek 50-55%
holé kovové díly max 55%
čerpací stanice max 50%
prostorová ochrana 60-65%
skladování max 65%

Dodržováním optimální vlhkosti pro skladování jednotlivých materiálů zcela minimalizujeme riziko poškození. Naopak při vyšší než doporučené optimální vlhkosti pak dochází ke škodám na materiálech formou koroze, plísně, vlhnutí, rozpadu, znehodnocení, zatuchnutí a podobně.

 

MĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ VLHKOSTI

Pro měření vlhkosti se používá vlhkoměr. K řízení vlhkosti pomocí měření a spínání slouží hygrostat. Ten umožňuje nastavit vlhkost, kterou má odvlhčovač / odvlhčovací zařízení udržovat. Hygrostat se často nachází již v samotném odvlhčovacím zařízení. Často je ale mnohem účinnější využít externí hygrostat, který lze umístit i do špatně dostupného referenčního místa (tj. místo s relativní vlhkostí, podle které řídím provoz odvlhčovací jednotky).

 

ŘEŠENÍ VLHKOSTI

Každý prostor je vhodné řešit individuálně. Pokud si nejste jisti s řešením, povolejte klimatologa. Například vlhkost v prostorách bazénu řešte spolu s projektantem již při samotném projektování bazénu.

Máte-li jakékoli dotazy, zeptejte se >