Novinky / zajímavosti / rady

Případová studie: Muzeum – depozitář

POPIS PROSTORU

Suterénní prostory využívané jako depozitář. Objem prostoru cca 300 cbm. Prostory trpí nadměrnou vzdušnou vlhkostí. Požadavkem bylo výrazné snížení vlhkosti a zajištění udržování této optimální vlhkosti na konstantní úrovni.

PŮVODNÍ STAV

Teplota: 18,5°C
Vlhkost: 74,2% RH
Zdroj vlhkosti: stálý

Uvedené hodnoty neumožňovaly bezproblémové umístění sbírkových předmětů a provoz depozitáře. Hrozilo reálné riziko poškození, resp. zbytečného zrychlení degradace depozitovaných položek v průběhu skladování díky aktuálně nevhodným podmínkám řešených prostor, jmenovitě nevhodnému klima.

POŽADOVANÝ STAV

Vlhkost: 45-50% RH a eliminace kolísání hodnot. Dosažením optimální vlhkosti prostředí a udržováním stabilních hodnot vlhkosti a teploty získáme prostor s optimálními klimatickými podmínkami interiéru pro provoz depozitáře. Skladované položky tak budou optimálně chráněny.

ŘEŠENÍ

Sklepní či suterénní prostory se samy o sobě vyznačují specifickým – odlišným klima oproti zbývající části budovy.  Teploty v jednotlivých ročních obdobích se zde od sebe často příliš neliší. Přivětrávání venkovního vzduchu, zvláště v letních měsících, zde způsobuje většinou silné kondenzace. Jsou tu i další rizika a omezení: čtěte více. Na druhé straně, jak již bylo zmíněno, mohou sklepní či suterénní prostory nabídnout celoročně poměrně stálé a příjemné teploty. To také významně snižuje potřebu práce, nákladů a energie pro dosažení optimální teploty a minimální nebo nulovou potřebu chlazení nebo vytápění. Pro tyto vynikající teplotní vlastnosti jsou také často vyhledávány pro skladování. Dlužno dodat, že tato skvělá teplotní vlastnost bývá často vykoupena právě vyšší vzdušnou vlhkostí a častou kondenzací. A nemusí za tím stát jen příliv venkovního vzduchu.

Ve sklepních prostorách se nejčastěji řeší spíše otázka odvlhčování, jako je tomu v tomto případě. 

Na základě provedeného měření v uvažovaných prostorách a analýzy získaných dat spolu s požadovaným způsobem užití těchto prostor bylo zákazníkovi doporučeno odvlhčovací zařízení pro trvalé odvlhčování – udržování požadovaných podmínek. Vzhledem k požadavku na rovnoměrnost a stálost hladiny vlhkosti v celém prostoru, byla investorem pořízena dvě odvlhčovací zařízení Perfektum typu D165. Svůj podíl při zajišťování rovnoměrného klima má vysoká výměna vzduchu těchto výkonných jednotek. Díky své vysoké kapacitě jsou odvlhčovače D165 schopny pohodlně zajistit správné klima i ve více zátěžových okamžicích roku. Překážkou pro ně nejsou dokonce ani nižší teploty prostředí. Jejich široký pracovní rozsah je připravil, aby pohodlně zvládly i nadstandardní hodnoty teplot v obou směrech. Konec konců, spokojenost provozovatele a zdravý stav depozitu mluví za vše.