Novinky / zajímavosti / rady

Vlhkoměr nebo hygrostat …?

PROČ JE DŮLEŽITÉ MĚŘIT VLHKOST

Ať už vám záleží na optimální vlhkosti prostředí z jakéhokoli důvodu: Může to být požadavek na optimální klima pro pobyt lidí v určeném prostoru či na přesné konstantní klimatické podmínky pro exponáty nebo depozita. Před uvažovanou úpravou vlhkosti či při samotné úpravě, resp. řízení požadovaného klima, se neobejdeme bez měření. Jaké důvody to jsou? Jak provádět takové měření a jak využít zjištěné výsledky co nejlépe? Zjistěte spolu s námi, jak vám může měření pomoci k snadnému dosažení ideální vlhkosti klima či materiálů.

PŘED REALIZACÍ ÚPRAVY VLHKOSTI

U prostoru, kde nám záleží na vlhkosti či celkovém klima je vždy důležité začít sběrem dat před tím, než začneme se samotnou úpravou klima. To znamená, zjistit úvodní hodnoty vlhkosti, teploty, opakující se změny, zdroje vlhkosti – sucha, teploty – chladu a jejich sílu, resp. vliv na změny uvažovaného mikroklima. V této fázi se stává důležitým informačním zdrojem vlhkoměr (hygrometr), který nám poskytuje informace o vlhkosti vzduchu / materiálů a jejich změnách v průběhu dne a ročních obdobích. Ze zjištěných informací je pak možné získat lepší přehled o prostoru, kde chceme realizovat řízené klima. Toto zjištění nám také pomůže ke stanovení požadovaných úprav (konstrukčních či provozních) a výkonu uvažovaného přístroje pro úpravu vlhkosti – ať už jde o potřebu zvlhčování či odvlhčování. Ano, výkon je pro výběr přístroje jedním z důležitých kritérií. Není ale jediným. Zjištěné podmínky, ale také způsob provozu, okolní klimatické vlivy a jejich míra vlivu na uvažovaný prostor jsou základem pro správný výběr přístroje, který zajistí požadované optimální klima.

ŘÍDÍME KLIMA

Po úvodním měření, stanovení vhodného zařízení pro úpravu klima a jeho instalaci a zprovoznění přichází fáze provozu. V této fázi je vlhkoměr stále informačním zdrojem o stavu klima v řízeném prostoru. Nicméně, v tomto okamžiku nastupuje důležitost práce hygrostatu. Hygrostat je zařízení, které stejně jako vlhkoměr měří vlhkost okolního prostředí. Naměřená data však dále zpracovává a vyhodnocuje. Na základě vyhodnocení pak posílá pokyny k sepnutí či vypnutí odvlhčovače nebo zvlhčovače tak, aby byla konstantně zajištěna nastavená požadovaná hodnota relativní vlhkosti v prostředí. Hygrostat často bývá přímo součástí odvlhčovací nebo zvlhčovací jednotky nebo se dodává jako volitelné příslušenství. Výhodou externích hygrostatů oproti vestavěným je možnost jejich umístění i ve špatně dostupných místech, např. nikách. Tento systém pak umožňuje zvolit odlišné referenční místo a jiné místo pro instalaci odvlhčovače nebo zvlhčovače.

VLHKOMĚR NEBO HYGROSTAT?

Na tuto otázku jste si jistě už odpověděli. Vlhkoměr je zařízení, které dokáže měřit a případně zaznamenávat naměřené hodnoty, a třeba je i uchovávat pro budoucí využití. Pro sofistikované řízení vlhkosti jej určitě využijeme před i v průběhu samotné úpravy vlhkosti – minimálně jako kontrolní zařízení. Abychom s naměřenými hodnotami byli spokojeni, k tomu nám pomůže společně s odvlhčovačem / zvlhčovačem právě hygrostat. Nabídku vlhkoměrů a hygrostatů vhodných pro konkrétní účel a úpravu vlhkosti můžete najít také v e-shopu okvzduch.cz.